Biotopy Bartošova Lehôtka

 

“Používame prírodné zdroje ako keby sme mali dve planéty a nie jednu.  Nemôže byť žiadny “plán B” pretože nie je žiadna “planéta B”. — Ban Ki-moon ( bývalý generálny tajomník OSN)

Táto stránka je venovaná ochrane prírodného bohatstva a jedinečných biotopov v okolí obce Bartošova Lehôtka

Ťažba ohrozuje salamandry, ťažiari ich nevideli (Pravda, 29.5.2018)

Podmienky biotopu Rosička okrúhlolistá

Štátny inšpekčný úrad verejne usvedčený z klamstva

List Thorbjörnovi Jaglandovi, Generálnemu tajomníkovi Rady Európy

Oznámenie Slovenskému ramsarskému výboru o výskyte významných lesných mokradí v katastroch obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves v okrese Žiar nad Hronom

Pozoruhodný geologický útvar v údolí s miestnym názvom Snoža v obci Bartošova Lehôtka

Správa z verejnej kontroly zákonom chránených biotopov v mokradiach v katastri obcí Bartošova Lehôtka a Dolná Ves v okrese Žiar nad Hronom

Reklamy